Newsletter
 cauta
Cautare avansata
 
 
MINORITATI


Scurt istoric

Nimic nu este poate mai controversat în istoria europeană contemporană decât subiectul legat de originea şi apartenenţa etnică a macedonenilor. Teoriile istorice abundă, dovezile mai mult sau mai puţin ştiinţifice sunt şi ele scoase la iveală, declaraţii politice de tot felul nu fac decât să inflameze spiritele.

Pe scurt, în clipa de faţă există un stat independent, numit fie Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM) fie pur şi simplu Macedonia. Aici trăiesc circa două milioane de persoane, dintre care majoritatea (cam două treimi) vorbesc o limbă slavă asemănătoare şi cu sârba şi cu bulgara. Restul sunt etnici albanezi. Existenţa lor statală nu este recunoscută oficial de Grecia, ţară care îşi revendică dreptul asupra numelui de Macedonia, stat străvechi din perioada elenistică, ce a dat istoriei regi precum Alexandru cel Mare sau Filip. Peste această populaţie străveche, de origine elenistică, s-a aşezat în secolul al şaselea un popor de origine slavă.

În aceste condiţii este destul de dificil (şi delicat din punct de vedere politic) să defineşti ceea ce înseamnă a fi macedonean.

În perioada medievală a existat un paşalâc turcesc care includea cam actualul teritoriu al Macedoniei. Pentru oamenii de aici, Ţările Române au reprezentat idealul de libertate religioasă şi socială, în permanenţă existând valuri de populaţie macedoneană care s-au aşezat succesiv pe teritoriul României. Primele atestări documentare datează din jurul anului 1300.

Una din primele aşezări de pe teritoriul României care pare să aibă legătură cu aceste mutări de populaţie este localitatea Macedonia, (din judetul Timiş), atestată documentar de către evidenţele papale de dijmǎ din anii 1332-1337, sub denumirea de Machadonia

Un moment demn de consemnat este şi venirea lui Nicodim de la Tismana (1340-1406), născut la Prilep în Macedonia, întemeietorul monahismului în Ţara Româneascǎ şi ctitorul mânăstirilor Tismana, Vodiţa, Prislop, Vişina,etc.

Lupta macedonenilor pentru determinare naţională a continuat secole de-a rîndul, fapt ce a determinat existenţa unor valuri succesive de migraţie şi în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că macedonenii s-au aşezat în Ţările Române şi ca urmare a bunelor relaţii pe care le aveau cu aromânii, populaţie minoritară în Macedonia, cunoscuţi şi sub denumirea de vlahi sau macedo-români (machidoni).

© Asociatia de Investigatii Media in Balcani
User: Visitor